EMISSION

Phase Holographic Imaging PHI AB

Lista Aktietorget
Teckningstid 28 jun - 17 jul
Bransch Holografiskt mikroskop
Emissionsbelopp 46,3 MSEK + 14,7 MSEK
Teckningskurs 71,40 SEK per unit / 23,80 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. 18 uniträtter berättigar till teckning av en ny unit. En unit består av tre nya aktier och en vederlagsfri teckning­soption av serie TO 1.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 277 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev