EMISSION

Cortus Energy AB

Lista First North
Teckningstid 8 nov - 21 nov
Bransch
Emissionsbelopp 65 MSEK
Teckningskurs 0,26 SEK per unit (0,13 SEK per aktie)
Villkor Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Två (2) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev