EMISSION

Mantex AB

Lista First North
Teckningstid 31 okt - 15 nov
Bransch
Emissionsbelopp 30 MSEK
Teckningskurs 2,15 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie. essutom, för varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen, kommer tecknaren erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev