EMISSION

PEN Concept Group AB

Lista Spotlight / Aktietorget
Teckningstid 31 okt - 15 nov
Bransch
Emissionsbelopp 8,35 MSEK
Teckningskurs 2,20 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev