EMISSION

LightAir Holding AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 24 okt - 7 nov
Bransch
Emissionsbelopp 24,7 MSEK
Teckningskurs 2,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 4:5. Varje aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev