EMISSION

ESEN eSports AB

Lista Spotlight / Aktietorget
Teckningstid 19 okt - 5 nov
Bransch
Emissionsbelopp 7,3 + 1,5 MSEK
Teckningskurs 4,60 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev