EMISSION

Finepart Sweden AB

Lista Spotlight / Aktietorget
Teckningstid 15 okt - 30 okt
Bransch
Emissionsbelopp 10,10 MSEK
Teckningskurs 2,80 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev