EMISSION

SpectraCure AB

Lista Spotlight / Aktietorget
Teckningstid 12 okt - 30 okt
Bransch
Emissionsbelopp 52,4 + 5,25 MSEK
Teckningskurs 5,25 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:7. Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar till en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev