EMISSION

PolarCool AB

Lista Spotlight / Aktietorget
Teckningstid 9 okt - 23 okt
Bransch
Emissionsbelopp 18 MSEK
Teckningskurs 2 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev