EMISSION

Spiffx AB

Lista First North
Teckningstid 3 okt - 19 okt
Bransch
Emissionsbelopp 25,1 MSEK
Teckningskurs 1,50 SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev