EMISSION

Vaneo Capital AB

Lista Onoterat
Teckningstid 12 sep - 12 dec
Bransch
Emissionsbelopp 11,2 - 13,6 MSEK
Teckningskurs 28-34 SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev