EMISSION

Ferroamp Elektronik AB (datum ej bestämda)

Lista First North
Teckningstid 15 feb - 15 mar
Bransch
Emissionsbelopp 40 + 10 MSEK
Teckningskurs 16 SEK per aktie/unit
Villkor Pre-money värdering 95 MSEK
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev