EMISSION

Telechange AB

Lista Onoterad
Teckningstid 15 feb - 30 mar
Bransch
Emissionsbelopp 2,1 MSEK
Teckningskurs 3,50 SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 10,5 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev