EMISSION

Dr Sannas AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 4 mar - 18 mar
Bransch
Emissionsbelopp 2 MSEK
Teckningskurs 4 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:3. En (1) befintlig aktie oavsett aktieslag ger rätt till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 6 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev