EMISSION

Smoltek AB

Lista Spotlight
Teckningstid 8 mar - 22 mar
Bransch
Emissionsbelopp 42,5 MSEK
Teckningskurs 160 SEK per unit (40 SEK per aktie)
Villkor Företrädesrätt 1:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 212,5 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev