EMISSION

Crunchfish AB

Lista First North
Teckningstid 13 mar - 27 mar
Bransch
Emissionsbelopp 21,5 MSEK
Teckningskurs 5 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:5. Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 107,5 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev