EMISSION

Arc Aroma Pure AB

Lista First North
Teckningstid 19 mar - 2 apr
Bransch
Emissionsbelopp 38,5 MSEK + 9,6 MSEK
Teckningskurs 24 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:6. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av Serie B.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 231 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev