EMISSION

Cimco Marine AB

Lista First North
Teckningstid 20 mar - 3 apr
Bransch
Emissionsbelopp 103 MSEK
Teckningskurs 29,4 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 7:2. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger sju (7) uniträtter och sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. 1 unit består av 3 aktier och 1 teckningsoption.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 29,4 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev