EMISSION

Real Holding i Sverige AB (ej exakta datum)

Lista Nordic MTF
Teckningstid 28 mar - 9 apr
Bransch
Emissionsbelopp ca 60 MSEK
Teckningskurs
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev