EMISSION

Dividend Sweden AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 1 apr - 15 apr
Bransch
Emissionsbelopp 21,9 MSEK
Teckningskurs
Villkor Företrädesemission
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev