EMISSION

myFC Holding AB

Lista First North
Teckningstid 5 apr - 24 apr
Bransch
Emissionsbelopp 56 MSEK (+14, +4 MSEK)
Teckningskurs 1 SEK per unit/aktie
Villkor Företrädesrätt 4:5. Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units i Nyemissionen. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 70 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev