EMISSION

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 27 nov - 11 dec
Bransch
Emissionsbelopp
Teckningskurs
Villkor Företrädesrätt 1:2
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Emissionen omfattar 4482466 st aktier
Noteringsdag

Nyhetsbrev