EMISSION

Igrene AB

Lista Spotlght
Teckningstid 12 nov - 26 nov
Bransch
Emissionsbelopp 22,3 MSEK
Teckningskurs 1,70 SEK per aktie
Villkor Företrädesemission 1:1
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 22,3 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev