EMISSION

Crunchfish AB

Lista First North
Teckningstid 30 mar - 14 apr
Bransch
Emissionsbelopp 25,5 MSEK
Teckningskurs 9,90 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:10. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 255 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev