EMISSION

CombiGene AB

Lista First North
Teckningstid 20 mar - 3 apr
Bransch
Emissionsbelopp 32,53 MSEK + 2,48 MSEK
Teckningskurs 1 SEK per unit (0,50 SEK per aktie)
Villkor Företrädesrätt 1:1. Två (2) befintliga aktier innehavda på avstämningsdagen ger rätt till att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 32,53 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev