EMISSION

Idogen AB

Lista Spotlight
Teckningstid 2 mar - 16 mar
Bransch
Emissionsbelopp 29,1 MSEK
Teckningskurs 0,60 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev