EMISSION

MobiPlus AB

Lista Spotlight
Teckningstid 26 feb - 12 mar
Bransch
Emissionsbelopp 4,77 MSEK
Teckningskurs 0,80 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 2:1. Varje en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 2,38 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev