EMISSION

Nustay AB (Emissionsdatumen ej bestämda)

Lista Spotlight
Teckningstid 1 mar - 30 mar
Bransch
Emissionsbelopp 27 MDKK
Teckningskurs (uppgift saknas) SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter 100% Garanterad emission. Teckningsoptioner kommer även medfölja vid teckning.
Noteringsdag

Nyhetsbrev