EMISSION

Peckas Naturodlingar AB

Lista NGM Nordic SME
Teckningstid 17 feb - 2 mar
Bransch
Emissionsbelopp 11,2 MSEK
Teckningskurs 9,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 56 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev