EMISSION

Transtema Group AB

Lista First North
Teckningstid 13 feb - 27 feb
Bransch
Emissionsbelopp 60,2 MSEK
Teckningskurs 5,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 2:5. För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 150,50 SEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev