EMISSION

Confidence International AB (datum ej kommunicerade)

Lista First North
Teckningstid 2 jan - 16 jan
Bransch
Emissionsbelopp 19 MSEK
Teckningskurs 1,23 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. För varje tecknad aktie erhålls dessutom en teckningsoption med rätt att teckna ytterligare en nyemitterad aktie till samma kurs (1,23 SEK per aktie) under en period mellan 12 – 24 månader efter emissionsdagen.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev