EMISSION

Calmark Sweden AB

Lista Spotlight
Teckningstid 9 nov - 23 nov
Bransch
Emissionsbelopp 24,9 + 2,1 MSEK
Teckningskurs 5,40 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:6. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Vidare görs en riktad emission på 2,1 Mkr till Gainbridge Capital.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev