EMISSION

SHT Smart High-Tech AB

Lista Spotlight
Teckningstid 7 okt - 28 okt
Bransch Material/Grafen
Emissionsbelopp 22 MSEK
Teckningskurs 11 SEK per unit och aktie
Villkor En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev