NYHETER

2018 15 maj 10:00 First North
aXichem AB : aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2017
aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret
2017. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.
Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se
aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga
industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en
naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika
områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget
finns på www.axichem.se

aXichem AB • Södergatan 26 • 211 34 Malmö • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post:
post@axichem.se

Nyhetsbrev