NYHETER

2018 15 maj 13:45 First North
Nordic Flanges Group AB : Ny CFO i Nordic Flanges Group AB (publ.)
Matz Blidby tillträder som ny CFO i Nordic Flanges Group AB (publ.) fr.o.m. den
1 juni 2018.

Marianne Steen lämnar koncernen den 19 juni och har då mycket framgångsrikt
fullföljt sitt CFO interimsuppdrag hos oss.

Matz har en gedigen kompetens inom ekonomi och en väldokumenterad bakgrund från
internationella bolag samt bolag i produktionsmiljö.

“Med Matz stora erfarenhet av ekonomistyrning, produktionsstyrning och
lagerstyrning, på både operativ och strategisk nivå°, är vi övertygade om att
Matz kan sätta sig in i bolagets nuvarande situation och skapa rätt
förutsättningar och en kontinuitet för att tillsammans med VD och styrelsen
utveckla verksamheten och att nå° våra uppsatta mål” säger Nordic Flanges Group
VD, Frederik von Sterneck.

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden.
Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i
rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på
effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både
egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar.
Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med
handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck
Styrelseordförande: Bengt Engström
Nordic Flanges Group AB (publ.)
Herkulesgatan 14
SE-111 52 Stockholm
556674-1749
nordicflanges.com

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018
klockan 13:45.

Vår certified advisor är Avanza bank.

Nyhetsbrev