NYHETER

2018 15 maj 16:24 First North
Indentive AB : Indentive tecknar konsultavtal med Umeå Energi
Indentive har tecknat ett konsultavtal med Umeå Energi gällande utveckling av
tjänster och produkter samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective.
Respektive projekt prissätts för sig.
- Umeå Energi ligger långt fram med en innovativ samhällsutveckling, där IoT
-lösningar testas för att digitalisera och effektivisera. Det är spännande att
vi, med vår IoT-plattform Connective, är en del av deras utvecklingsarbete,
säger Anders Visell, CEO på Indentive.

- IoT innebär många intressanta möjligheter som vi nu experimenterar med och
utvärderar. Med den nya tekniken kommer vi att kunna erbjuda nya smarta tjänster
till företag och hushåll samt nya tjänster inom vård, omsorg och
fastighetsstyrning. Det gör också att vi kan distribuera information på ett helt
nytt sätt inom kommunen, säger David Lindström, Affärschef på Umeå Energi
Bredband.

Flera IoT-lösningar testas

Umeå Energi har startat flera utvecklingsarbeten för att testa IoT. Bland annat
har de utvecklat den skalbara lösningen ”Smart Start” som automatiserar hemmet
för en ökad trygghet med inbrotts- och brandlarm, fuktsensorer under
diskmaskinen samt möjlighet att kontrollera elförbrukningen etc. I lösningen
används Connective som plattform för alla digitala tjänster. Utöver det är Umeå
Energi delaktiga i ett Vinnova-projekt (IoT Sweden/Vinnova) tillsammans med ett
flertal andra aktörer, där man skapar miljöer för att testa IoT-lösningar för
smarta fastighetstjänster. Även där används Connective som plattform för vissa
tjänster.

Avtalet som Indentive och Umeå Energi har tecknat gäller utvecklingsarbeten som
både kan avse lokala tjänster och tjänster till externa tjänsteleverantörer.

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se
Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi och IP-TV
-lösningar. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens
Industri, har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping. Bolagets aktier
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.

Nyhetsbrev