NYHETER

2018 15 maj 17:00 First North
Xintela AB : Xintela offentliggör årsredovisning för 2017

XINTELA OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Lund, Sverige, 15 maj 2018 - Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget
publicerar årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.xintela.se http://www.xintela.se samt via bifogad PDF.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Pressrelease 2018-05-15.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23175
Xintela Arsredovisning 2017.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23176

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi
baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela
använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för
behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna
är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det
underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen
GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I
onkologiprojektet används XINMARK(r) för att utveckla en antikropps-baserad
behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på
den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från
cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och
avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt
utveckling av bolagets onkologiverksamhet. Xintela är noterat på Nasdaq First
North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First
North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Nyhetsbrev