NYHETER

2018 15 maj 17:08 First North
RLS Global AB : RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017
RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017
För frågor hänvisas till
Kenth Hanssen
VD RLS Global AB
E-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

Telefon: +46(0)732-748042

För frågor hänvisas till
Annelie Skafte Persson

CFO RLS Global AB
E-post: annelie.skaftepersson@rlsglobal.se

Telefon: +46(0)707-909558
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på
bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några
av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av
starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är
noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som certified adviser.

Nyhetsbrev