NYHETER

2018 6 jul 17:45 First North
Tobin Properties AB : Tobin Properties tillträder byggrätter i Nacka strand
Detaljplan 3 i Nacka strand har fastställts av mark- och miljööverdomstolen. Det
innebär att Tobin Properties idag tillträder byggrätter som tillsammans omfattar
cirka 400 bostäder.
Byggrätterna består av två utvecklingsprojekt, Nacka strand 1 och Nacka Strand
2, som tillsammans omfattar cirka 35 000 ljus BTA, motsvarande cirka 400
bostäder. På en av fastigheterna står idag ett kontorshus om cirka 7 500 kvm,
vilket kommer att hyras ut tills vidare. Byggrätterna är helägda av Tobin
Properties och köpeskillingen uppgår till 289 MSEK exklusive framtida
infrastruktur-investeringar om cirka 150 MSEK. Bolaget kommer börja vinstavräkna
projekteten under 2018.

”Tillträdet av byggrätterna i Nacka strand är en milstolpe för Tobin Properties.
Projekten ligger väl i linje med vår ambition att jobba med
stadsutvecklingsprojekt, dessutom i en mycket attraktiv och expansiv del av
Stockholm med sjönära läge i anslutning till centrala Stockholm”, säger Erik
Karlin, vd på Tobin Properties.

För mer information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, vd Tobin Properties

Mobil: +46 70 420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 17:45 CEST.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa
väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar
utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18
utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450
MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North
Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB
agerar Certified Adviser åt bolaget.

Nyhetsbrev