NYHETER

2018 6 jul 18:00 First North
ByggPartner i Dalarna Holding AB : Fredrik Leo tar över som VD i  ByggPartner
ByggPartners VD, Sverker Källgården, har efter fem år som koncernchef och VD
träffat en överenskommelse med ByggPartners styrelse om att lämna bolaget.
Styrelsen har utsett Fredrik Leo, nuvarande vice VD och ansvarig för
entreprenaddelen, till ny VD och koncernchef för ByggPartner. VD-skiftet sker
den 1 augusti och Sverker Källgården kommer därefter att stå till styrelsens och
VDs förfogande under uppsägningstiden.
”Jag fick ett uppdrag av styrelsen när jag anställdes 2013 att göra ByggPartner
lönsamt och börsfähigt. I och med börsintroduktionen 2016 och den ökade
marknadsandel som ByggPartner tillgodogjort sig i både Stockholm och Mälardalen
anser jag att uppdraget är slutfört och därför har jag, tillsammans med
styrelsen, kommit fram till att det är ett lämpligt tillfälle att lämna över
rodret.” säger Sverker Källgården.

Fredrik Leo anställdes som vice VD i ByggPartner med ansvar för entreprenaddelen
i början av 2017 och har dessförinnan en lång bakgrund hos NCC Building.

”Fredrik Leo har under sin tid i ByggPartner påvisat affärsmässighet och ett
ledarskap som vi tror kommer skapa mervärden för aktieägarna. VD-skiftet kommer
att bli smidigt då Fredrik redan är insatt i större delen av bolaget. ” säger
Torsten Josephson, ordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB. ”Vi vill också
från styrelsens sida tacka Sverker för väl genomfört arbete med såväl
börsnoteringen som att skapa goda förutsättningar för framtiden med ökad
marknadsandel i Stockholm och Mälardalen samt en fortsatt hög andel
partneringprojekt.” fortsätter Josephson vidare.

För information vänligen kontakta:

Torsten Josephson, ordförande

070-537 41 75

Torsten.josephson@prioettab.se

Fredrik Leo, tillträdande VD och koncernchef ByggPartner

076-677 66 10

Fredrik.leo@byggpartner.se

”Denna information är sådan information som ByggPartner Holding AB (publ) org.nr
556710-9243, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 18.00.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP Certified Adviser: FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399

Nyhetsbrev