NYHETER

2018 8 jul 16:47 First North
Bioservo Technologies AB : Petter Bäckgren ny VD för Bioservo Technologies
Styrelsen för Bioservo Technologies har utsett Petter Bäckgren till ny VD.
Petter har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik och
diagnostikbranschen och kommer närmast från rollen som VD för Kibion (tidigare
dotterbolag till Orexo) och har dessförinnan haft olika positioner inom DiaSorin
och Novartis Pharmaceuticals. Petter Bäckgren tillträder sin tjänst den 3
september och efterträder Erik Landgren som lämnar sin tjänst under hösten, som
tidigare meddelats.
”Med en stark kommersiell inriktning kombinerad med erfarenhet av att utveckla
företag i tillväxt där teknik-, produkt- och produktutvecklingskunnande varit
framgångsfaktorer, ser vi Petter som rätt person att fortsätta utveckla
Bioservos affär och etablera våra produkter på den globala marknaden. Han
kombinerar ett starkt ledarskap och tydligt kundfokus med djup kunskap att bygga
framgångsrika distributionsnätverk. Vi är mycket glada att Petter har valt att
bli en del av Bioservos fortsatta tillväxtresa”, säger Anders Lundmark,
styrelseordförande i Bioservo.

”Bioservo har ett mycket spännande och starkt koncept, kombinerat med utmärkande
samarbetsavtal med stora internationella aktörer och ett växande globalt
marknadsintresse bland framförallt professionella användare. Jag är mycket stolt
och glad över att ha fått detta förtroende och känner mig också ödmjuk inför
uppgiften. Jag ser fram emot att leda bolaget i nästa fas av utvecklingen”,
säger Petter Bäckgren, tillträdande VD för Bioservo Technologies.

Informationen i denna pressmeddelanden är sådan som Bioservo Technologies AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli
2018 cirka kl. 16:40 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar
medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten
position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för
personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och
funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en
kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna
handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och
i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har
bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General
Motors/NASA, General Electric, bygg- och infrastrukturföretaget Eiffage
Infrastructures, JM och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på
Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm.
Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och
verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified
Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Bioservo Technologies AB Press Contacts

Anders Lundmark, Styrelseordförande

Tel.: 070-447 52 25

Nyhetsbrev