NYHETER

2018 9 jul 08:00 First North
Biovica International AB : Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 publicerad
Årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 för Biovica International AB
publiceras idag på vår webbplats http://www.biovica.com/investor
-relations/finansiella-rapporter/
”Biovica summerar ett mycket positivt år där vi fått många bevis på potentialen
i vår produkt DiviTum. Dels genom positiva resultat från studier med hundratals
patienter men också genom försäljning till forskningsmarknaden och i kontakter
med myndigheter. Jag ser fram emot de kommande åren!” säger Anders Rylander, CEO
på Biovica.
För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Cecilia Driving, CFO Biovica
Tel.: +46 (0)73 125 92 47
Email: ceclia.driving@biovica.com
Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att
utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter
celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att
tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att
möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första
behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag
som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485
certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket.
Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Nyhetsbrev