NYHETER

2018 9 jul 08:30 First North
Confidence International AB (publ) : Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden
Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om
leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska
fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen
till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans
vid årsskiftet.
Framgångarna fortsätter för Confidence med ytterligare ett projekt inom
integrerad säkerhet med krav på specialistkompetens. Ingram Micros
fullfillmentcenter i Brunna på ca. 16.000 kvadratmeter ska serva Europas ledande
online modeplattform och höga krav har ställts på tillträdeskontroll, skalskydd
samt tidig och tillförlitlig branddetektion.

Säkerhetssystemet omfattar initialt ett helintegrerat passer- och larmsystem med
ca 150 larmpunkter samt ett avancerat brandlarmsystem från Notifier by Honeywell
med totalt ca 30 aspirerande enheter och 6000 meter aspirationsrör.

Confidence har utifrån positionen som specialist och one-stop-shop inom
kombinerad brand- och säkerhetsteknik för industri och fastighet, kunnat erbjuda
den mest kostnads- och funktionseffektiva lösningen. Detta i konkurrens med
bland andra Securitas.

”Kundernas krav har ökat på skydd av personal och att säkerhetssystemen ska
bidra till att antalet oönskade avbrott i produktion hålls till ett minimum.
Mina kompetenta medarbetare har visat, gång på gång, att Confidence är den
ledande specialisten inom brand och säkerhet för större anläggningar. Med en
gedigen meritlista och en förmåga att leverera bäst funktion i förhållande till
pris har vi vunnit kundens förtroende – det är jag stolt över”, säger Pär
Nilsson, vd på Confidence.

”Vi prioriterar hög säkerhet avseende access till lokaler och funktioner samt
ett brandskydd som ger oss tidig detektion och larm i samtliga våra fastigheter
och logistikcenter. Våra medarbetare, partners och kunder ska erbjudas bästa
möjliga skydd både mot personskada och ekonomisk skada”, säger Andreas
Andersson, Manager Facility, Security & Quality Nordics på Ingram Micro.

Om Ingram Micro

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska
lösningar levererar Ingram Micro rätt verktyg och support för partners över hela
världen att driva affärer mer framgångsrikt. Inom affärsområdet Commerce &
Fullfillment erbjuder Ingram Micro ledande varumärken och återförsäljare ett
brett utbud av fullt integrerade fullfillment-lösningar. Ingram Micro
tillhandahåller sina tjänster från distributionscenter som är placerade världen
över och hjälper därmed kunderna att leverera en exceptionell kundupplevelse i
varje order, varje dag, överallt. Ingram Micros tjänster inkluderar allt från
omni-channel fullfillment och en global distributionsplattform för hantering av
internationella returer, till ett brett utbud av mervärdestjänster.

Om Confidence

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller
integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas
trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder
bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat
på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 09 juli 2018 kl. 8.30 CET.
För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Nyhetsbrev