NYHETER

2018 9 jul 08:30 First North
Integrum AB : Integrum AB: Sahlgrenska Universitetssjukhuset återupptar behandlingar med Integrums implantat

PRESSINFORMATION
9 juli 2018

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) etiska råd har nu godkänt fortsatt
behandling av nya patienter med osseointegrerade implantat för protesförankring.

"Vi kommer att kalla de patienter som stod på väntelistan för operation till
hösten, och erbjuda patienter till mottagningen för förstagångsbedömningar.",
säger Carina Reinholdt, Verksamhetschef och Överläkare på SU C.A.R.E. (Centrum
för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter).

Som tidigare rapporterats har SU stoppat nya operationer med osseointegrerade
implantat, vilket meddelades bolaget 30 januari 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 0830 CEST.


Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för
skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder
och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en
världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System
bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets
aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Carl Ekvall, VD
Mobil: 0703 - 83 20 12
Email: carl.ekvall@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.


[]

Nyhetsbrev