NYHETER

2018 9 jul 08:30 First North
Arctic Minerals AB : ARCTIC MINERALS APPOINTS EXPLORATION MANAGERARCTIC MINERALS UTNÄMNER PROSPEKTERINGSCHEF

ARCTIC MINERALS APPOINTS EXPLORATION MANAGER

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North:ARCT) is pleased to announce the
appointment of Mr Risto Pietilä as Exploration Manager. Mr Pietilä graduated
with an M.Sc in geophysics from the University of Oulu in 1979. He is a member
of the Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers.

Mr Pietilä has over 30 years international experience as an exploration
geophysicist. Between 1980 and 2004 he worked for Outokumpu Oy on exploration
and mining projects in Finland and Australia. He has been involved in a number
of mineral discoveries, including the high-grade Silver Swan nickel deposit in
Western Australia, the Telkkälä nickel deposit in Finland and a VMS deposit in
Morocco. Geophysics played a crucial role in all these discoveries.

Since 2004 Mr Pietilä has held a number of senior positions with the Geological
Survey of Finland (GTK), including Divisional Manager of Bedrock and Raw
materials, as well as Regional Director of GTKs Northern Finland Office. Most
recently, he was Head of the Mineral Processing and Materials Research Unit of
GTK, from which position he recently retired.

Mr Peter Walker, Arctic Minerals chairman, commented We are delighted to
welcome Risto to our team. He brings a wealth of exploration experience to the
company, especially in geophysics, which will be a vital tool in exploring our
mineral targets in Finland.

The company is currently evaluating the results of an extensive review of
geophysical data covering its exploration reservations in Finland. The purpose
is to identify exploration targets for detailed follow-up work and eventual
drilling. Selection of high-priority targets is expected to be complete by
September 2018.

July 9, 2018

For further information please contact
Peter Walker, Chairman
peter.walker@arcticminerals.se mailto:peter.walker@arcticminerals.se
+44 771 722 3909 or

Tord Cederlund, CEO
tord.cederlund@arcticminerals.se mailto:tord.cederlund@arcticminerals.se
+46 73 6200 997

For more information, please see the companys website at www.arcticminerals.se
http://www.arcticminerals.se

This information is information that Arctic Minerals AB is obliged to make
public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets
Act. The information was submitted for publication, through the agency of the
contact person set out above, at 8.30 on July 9 2018.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Arctic Minerals Pressrelease 2018-07-09 English.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23630

Arctic Minerals AB is an exploration company focused on exploration for copper,
zinc and gold in Finland. It holds a total of 5,735 km2 of exploration
reservations in central Finland and southern Finnish Lapland, as well as the
mineral rights to the formerly producing Bidjovagge copper-gold mine in
northern Norway.

The companys certified advisor is Partner Fondkommission AB
ARCTIC MINERALS UTNÄMNER PROSPEKTERINGSCHEF

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") är glad att tillkännage
utnämningen av Risto Pietilä som prospekteringschef. Risto Pietilä
utexaminerades som civilingenjör i geofysik från Uleåborgs universitet 1979.
Han är medlem i Finlands Bergsmannaförening.

Risto Pietilä har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker. Mellan
1980 och 2004 arbetade han för Outokumpu Oy med prospekterings- och gruvprojekt
i Finland och Australien. Han har varit delaktig i ett antal nya
mineralfyndigheter, däribland upptäkten av den extremt rika Silver Swan
nickelmalmen i Västra Australien, Telkkälä nickelfyndigheten i Finland och en
VMS-fyndighet i Marocko. Geofysik spelade en avgörande roll vid alla dessa
malmfynd.

Sedan 2004 har Risto Pietilä haft ett antal ledande befattningar hos Finlands
Geologiska Forskningscentral (GTK). Bland annat var han divisionschef för
"Berggrund och råvaror", samt regional direktör för GTK:s norra och östra
kontor i Rovaniemi och Kuopio. Senast var han chef för Mineral Processing and
Materials Research Unit (GTK Mintec). Från denna befattning gick han nyligen i
pension.

Peter Walker, Arctic Minerals ordförande, kommenterar "Vi är mycket glada att
välkomna Risto till vårt team. Han bidrar med en uppsjö av
prospekteringserfarenhet inom geofysik, vilket är ett mycket viktigt verktyg i
letandet efter nya mineralfyndigheter i Finland. "

Företaget utvärderar för närvarande resultaten av en omfattande översyn av
geofysiska data inom sina prospekteringsreservationer i Finland. Syftet är att
identifiera prospekteringsmål för detaljerat uppföljningsarbete och eventuell
borrning. Val av högprioriterade mål förväntas bli slutfört under september
2018.

9 juli 2018.

För ytterligare information kontakta
Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
peter.walker@arcticminerals.se mailto:peter.walker@arcticminerals.se eller

Tord Cederlund, VD
+46 73 6200 997
tord.cederlund@arcticminerals.se mailto:tord.cederlund@arcticminerals.se
eller se företagets hemsida www.arcticminerals.se http://www.arcticminerals.se
Arctic

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl
8.30 .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arctic Minerals Pressrelease 2018-07-09 Svenska.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23629

Minerals AB är ett prospekteringsföretag med fokus på prospektering efter
koppar, zink och guld i Finland. Bolaget innehar totalt 5 735 km2 av
prospekteringsreservationer i centrala Finland och södra Finlands Lappland,
liksom mineralrättigheterna till den tidigare producerande Bidjovagge
koppar/guldgruvan i norra Norge.

Partner Fondkommission AB är Arctic Minerals Certified adviser

Nyhetsbrev