NYHETER

2018 9 jul 08:50 First North
SenzaGen AB : SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för det djurfria allergitestet GARDpotency™ inlämnad till regulatoriska myndigheter
Lund, 9 juli 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att
bolaget har lämnat in den officiella valideringsrapporten för GARDpotency™ till
berörda regulatoriska myndigheter som komplettering till valideringen av
GARDskin™. GARDpotency™ är det första djurfria allergitest på marknaden som kan
användas för att utvärdera kemikalier enligt EU-klassificeringen CLP.

De initiativ som idag pågår för att mäta potens, inklusive djurtester, kommer
endast upp i en träffsäkerhet på 55%-69%.

Därför är vi på SenzaGen extremt nöjda med att kunna presentera ett slutligt
resultat i rapporten som visar att testet med en noggrannhet på 82%, i snitt för
tre laboratorier, kan klassificera kemiska ämnen enligt CLP klass 1A och 1B och
kvantifiera risken för att de orsakar allergier.

Resultatet från valideringen visar att GARDpotency™ tillsammans med GARDskin™
överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder. Ett globalt
godkännande och rekommendation från ECVAM (EU:s referenslaboratorium för
alternativ till djurtester) och OECD om användningen av GARDskin™ och
GARDpotency™ förväntas under 2019.
GARDpotency™ bygger på samma biologiska plattform som GARDskin™ och båda tester
förväntas godkännas och rekommenderas samtidigt. Med GARDpotency™, som utgör ett
komplement till GARDskin™, blir SenzaGens allergitest helt unikt på marknaden då
det erbjuder djurfria tester av kemikalier enligt EU:s CLP-klassificering. CLP
-klassificeringen följer det Globalt Harmoniserade Systemet, GHS, utvecklat av
FN för att skapa gemensamma kriterier för klassificering och märkning av
kemikalier.

EU:s kemikaliemyndighet ECHA, som reglerar kemikalieanvändningen utifrån REACH
-förordningen, kräver att kemikalier som kan orsaka känslighet (sensibilisering)
måste potency-klassas enligt CLP. Detta har hittills enbart kunnat göras med en
så kallad LLNA-utvärdering (Local Lymph Node Assay) som är ett in vivo-test i
djur till skillnad från SenzaGens testplattform GARD™, vilken baseras på
mänskliga celler in vitro och genetiska biomarkörer som ger en betydligt högre
träffsäkerhet än djurtester.

”Potens är extremt svårt att mäta överhuvudtaget. Vi är därför otroligt glada
över att kunna leverera dessa resultat som är väldigt mycket bättre än andra
test som är under utveckling. Mot bakgrund av de övertygande
valideringsresultaten för GARDpotency™ ser vi fram emot myndigheternas besked
kring GARDskin™ och GARDpotency™ under 2019. Vi planerar till följd av dessa
goda resultat att kommunicera bolagets försäljningsmålsättning för de kommande
åren under H2
2018. Ett positivt besked från valideringen skulle göra vårt allergitest till
det första djurfria test som kan användas vid klassificering enligt EU
-standarden CLP”, säger Anki Malmborg Hager, vd på SenzaGen.

Resultaten från valideringsrapporten kommer att presenteras vid kommande
vetenskapliga kongresser.

För mer information:

Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768-284822

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och
levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens
standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision.
SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för
en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör
för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är
allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel,
livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest
tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella
utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom
partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera
geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika
tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco,
USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 9 juli 2018 klockan 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är
bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på
http://www.senzagen.com.

Nyhetsbrev