NYHETER

2018 9 jul 13:00 First North
Intervacc AB : Intervacc tecknar avtal om framtida fyllning och frisläppning av Strangvac.
Strangvac är Intervaccs vaccin mot kvarka, vilket är en mycket allvarlig och
smittsam infektion på häst. Intervacc har tidigare tecknat avtal med 3P
Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien gällande storskalig kommersiell
tillverkning av de ingående komponenterna i Strangvac. Det nu ingångna avtalet
med Praxis Pharmaceuticals i Spanien innebär att de kommer att ombesörja
slutformulering, fyllning på vial och förpackning samt slutlig frisläppning av
färdig produkt.

”Med detta avtal har vi försäkrat oss om att hela tillverkningskedjan finns på
plats inför kommersiell tillverkning av Strangvac. Vi ser fram emot att under
hösten genomföra bl.a provfyllning av vialer vilket utgör en del av arbetet i
den pågående processen med överföring av tillverkningsteknik. Arbetet fortlöper
för övrigt enligt fastlagd tidplan inför slutlig produktion av de
valideringssatser som ligger till grund för den registreringsansökan som är
planerad att lämnas in i slutet av 2019”, säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc
AB i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 13.00 CET.

Om Praxis Pharmaceutical

Praxis Pharmaceutical är ett europeiskt CDMO specialiserad på läkemedels
-tillverkning, formulering och aseptisk fyllningsteknik inklusive frystorkning
av bioläkemedel (proteiner, etc.) och små molekyler för klinisk tillverkning av
mindre och medelstora kommersiella produkter. Med en helt ny aseptisk
fyllningslinje erbjuder bolaget ett utmärkt alternativ speciellt lämpligt för
högkvalitativa produkter med mindre och medelstora volymer. Besök hemsidan
http://www.grupo-praxis.com/es/ för mer information.

Om 3P Biopharmaceuticals

3P Biopharmaceuticals är en ledande europeisk kontraktstillverkare specialiserad
på processutveckling och GMP-tillverkning av biologiska och cellterapiprodukter.
3P erbjuder sina kunder lösningar på alla stadier av bio-läkemedelsutveckling:
från inledande forskning, preklinisk och klinisk fas till kommersiell fas. Med
en omfattande erfarenhet av projekt inom samtliga stadier av processutveckling
och tillverkningskapacitet med tre olika expressionssystem (mammalie, bakterier
och jäst) kombinerat med en flexibel och innovativ teknik samt ett omfattande
humankapital har bolaget blivit en eftertraktad aktör på den europeiska
marknaden. Besök hemsidan http://www.3pbio.com/ för mer information.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är
att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla
bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets
vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och
Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken
utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är
sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova
Fondkommission AB som Certified Adviser.

Nyhetsbrev