NYHETER

2018 9 jul 14:47 First North
Mangold AB : Mangold erhåller nytt tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar

MANGOLD ERHÅLLER NYTT TILLSTÅND ATT REGISTRERAS SOM FÖRVALTARE AV FONDANDELAR

Mangold Fondkommission AB har erhållit tillstånd att registreras som förvaltare
av fondandelar enligt 4 kap. 12 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Stockholm 2018-07-09

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Anders Tammerlöv, Verkställande direktör, +46 8 5030 1559

Denna information är sådan som Mangold AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018
kl.14.30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Pressrelease 2018-07-09.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23637

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential,
som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.
Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking
och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och
bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market
samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och
emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i
branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska
Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och
handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified
Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är
likviditetsgarant.

Nyhetsbrev