NYHETER

2018 9 jul 14:51 First North
MediRätt AB : Förtydligande gällande VD Carl Johan Merners aktieinnehav i MediRätt

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE VD CARL JOHAN MERNERS AKTIEINNEHAV I MEDIRÄTT

Den 3e juli 2018 kommunicerade MediRätt att VD Carl Johan Merner hade förvärvat
100 000 aktier i bolaget, till kursen 6,50 kronor. I media publicerades
uppgifter, hämtat från ägardatatjänsten Holdings, att Carl Johan Merners totala
aktieinnehav då uppgick till 403 500 aktier. Detta omfattar dock endast det
privata aktieinnehavet, och genom kapitalförsäkring äger Carl Johan med familj
ytterligare 994 229 aktier. Det totala aktieinnehavet uppgår därmed till 1 397
729 aktier.

Stockholm 2018-07-09

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

carl.johan.merner@mediratt.com mailto:carl.johan.merner@mediratt.com

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com mailto:info@mediratt.com
www.mediratt.com http://www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-07-09.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23638

Om MediRätt AB (publ)

MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för
säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av
allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har
utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad
applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att
säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker
medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80
00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på
www.mediratt.com http://www.mediratt.com

Nyhetsbrev