NYHETER

2019 4 mar 14:36 First North
Heliospectra AB : Hans Naess ny CFO för Heliospectra AB
(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 4 mars 2019 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom
intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har
utsett Hans Naess till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har agerat interim CFO
sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start den 1a mars 2019.
[image]

Hans har 30 års erfarenhet som revisor, CFO och ekonomichef för globala
marknadsledande företag inklusive CMA-CGM, Zimmer Biomet, Global Blue och PWC.
Han kommer närmast från en tjänst som ekonomichef inom Volvo Bussar.

– Heliospectra har en portfölj i världsklass bestående av belysningslösningar,
kontrollsystem och tjänster helt fokuserade på att hjälpa odlare att på ett
hållbart sätt öka avkastningen och producera grödor av högsta kvalitet. En
strategi som har gjort dem till en ledare inom greentech och odlingslösningar.
Genom att lägga till finansiella tjänster kommer vi att kunna arbeta ännu
närmare odlare runt om i världen och stödja dem i den dagliga driften. Jag ser
fram emot att fortsätta jobba med teamet och bidra till en lönsam tillväxt för
Heliospectra, säger Hans Naess, CFO Heliospectra AB.

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Hans till vår ledningsgrupp. Han
har solid erfarenhet inom ekonomi och en bakgrund som återspeglar företagets
kultur. Hans fokus på finansiell stabilitet och drivkraft när det kommer till
att utveckla och bygga finansiella tjänster gör honom till en stark ledare och
tillgång för företaget allteftersom vi fortsätter vår expansion under 2019 och
framåt, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

Hans Naess har agerat interim CFO sedan den 24e september 2018 och tillträdde
rollen som CFO för Heliospectra den 1a mars 2019.
För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  -
www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom
intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för
växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell
växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra
anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och
skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa
odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka
avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde,
standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter
skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och
erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening
som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra
nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av
betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och
oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana
framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida
affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och
osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar
oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att
dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett
framtidsinriktat uttalande gjorts.

Nyhetsbrev